adres
smARTcat sp. z o.o.
ul. Kuropatwy 28
02-892 Warszawa

telefon
+48 22 643 64 64

e-mail
smartcat@smartcat.pl

skype
smartcat.pl

NIP
PL5222727484

REGON
015740998

KRS
0000207029

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Waszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego